I øjeblikket er der en del indlæg her på tråden, der handler om Bælum. I den forbindelse har Lokalrådet været på banen, og vi har eksempelvis været inde over følgende sager:

Skolen:

I skrivende stund ved vi ikke, hvad der sker på skolefronten efter byrådsmødet her i marts. Men på vores fællesmøde med Kildens bestyrelse og repræsentanter fra Lokalrådene i Terndrup og Blenstrup var der røster i Lokalrådet i Bælum, der mente, at vil man flytte udskolingen til Terndrup som foreslået af skolebestyrelsen og forvaltningen, så skulle mellemtrinnet styrkes i Bælum. Herved ville man sikre en mere robust skole og en pædagogisk bedre løsning. Der var dog ingen forståelse for dette synspunkt på mødet, hverken fra Terndrup eller fra Blenstrup.

Aktivitetspladsen i Sønderskoven:

Her er den nu etableret legetårn og vippe som supplement til de øvrige legeredskaber. Der vil blive lagt sand på en del af pladsen og vi har fået lovning på nogle kampesten, der kan bruges som bænke. Kasper og Frank er ved at få fat på en stor ”Glidebane”, der er tænkt anlagt ved svævebanen. Målet er, at nyanskaffelserne står parate når varmen kommer.

Revision af kommuneplanen:

Kommuneplanen for Rebild kommune er under revision. Det udkast byrådet behandler her i marts er problematisk for Bælum, da der ikke er udlagt arealer til kommende boligudstykninger. Derfor har Lokalrådet kontaktet kommunen, for at få startet en dialog, og vi vil indsende vores bemærkninger til planerne med vores høringssvar. Høringssvaret vil understrege, at vi her i Bælum mangler bosætningsmuligheder. Alle byens borgere vil blive inddraget i denne proces.

Vi har besluttet, at den ordinære generalforsamling afvikles, når Coruna situationen åbner mulighed for at mødes fysisk.

Samtidig har vi taget kritikken af vores mangelfulde informations niveau alvorligt, og vi vil fremover udsende nyheder om Lokalrådets arbejde, mens det stadig kan kaldes nyheder.

Med venlig hilsen

Bælum Lokalråd

Marianne Riise

Kasper Kjær Jensen

Charlotte Faber Madsen

Frank Jeppesen

Peter Riise

Henrik Christensen

Anstændig tone!

Når du skriver et indlæg eller deltager i debatten på 9574.dk, så er der nogle regler, som vi beder dig overholde.
På den måde sikrer vi os, at vi får en god og konstruktiv debat i en god tone, hvor vi tager hensyn til hinanden og vores forskellige holdninger, så alle kan være med. Læs om reglerne her: anstændig tone!

Seneste indlæg

BORGERMØDE

Mandag den 7. juni i Skovpavillonen Kl. 19.00 – 21.00 Kommuneplanen 2021 – 33 for Rebild kommune er sendt

Læs mere »

Husk den anstændige tone i din kommentar!

Læs mere her

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *