Generalforsamling

Gik du glib af en generalforsamling kan du læse referatet her

Generalforsamling, dagsorden og referat

Her kan du downloade Bælum Mølles generalforsamling, dagsorden og referat:

 
KONTAKT 


Fmd. Henrik Christensen

 
WEBADRESSER 
FAKTABOKS


✓ 1750: blev Bælum Mølle opført
✓ 1767: solgt for 1200 rigsdaler
✓ 1875: købte kommunen Nørgård og dermed også møllen
✓ 1965: indstillede møllen sit virke

 
ANSVARLIG FOR SIDEN


N J Jørgensen