Bælums gamle historie

Har Bælum virkelig engang haft egen valgkreds?

Bælum-krønike

Kilde: Bælum-Krønike af Pietro Cini/pietrocini.dk

1. Vejene omkring Bælum.

“Herligheder tårner sig op” hed overskriften på en artikel ved Margit Sig i Nordjyske Stiftstidende den 12. januar 2008.

Artiklen handlede om alle de fortrin Bælum har at byde på: ikke mindst hvad natur og historie angår. Artiklens synspunkter kan jeg kun tilslutte mig samt forsøge at supplere efter bedste evne.

For det første et par ord om det landskabsmæssige.

Skulle man være ubekendt med Bælum-egnens skønhed, kan jeg varmt anbefale – nu hvor foråret ganske langsomt er ved at indfinde sig – en cykeltur ad den pragtfulde sti, der snor sig mellem Hadsund og Sdr. Kongerslev. Hele turen har noget smukt at byde på, men det er ved Solbjerg Stationsby, at herlighederne stiller sig i kø. Her lever solbeskinnede Solbjerg grangiveligt op til sit navn. Her må stenalderens soldyrkere have haft en eller anden af deres helligdomme.

Stedet har højst sandsynligt været en vigtig havne- og fiskerby. Husk på: stenalderhavet, som dækkede den nuværende Lille Vildmose og lidt til, strakte sig til Ravnborg Bakker – en spytklat herfra. Hvor Solbjergs helligdom til ære for solguden har stået, har jeg selv et kvalificeret bud på. Samme sted som Solbjerg Kirke i dag, selvfølgelig.

Kære vejfarende, skulle du ønske at se et af Danmarks smukkeste steder, vil jeg tilråde dig en smuttur hen til Solbjerg Kirke. Kirken ligger ved siden af en gravhøj – en af de mange der vidner om egnens fordums rigdom.

Oppefra gravhøjens top er der et fantastisk panorama over Lille Vildmoses naturreservat. Langt ude i horisonten skimtes Kattegat.

Fra Solbjerg Stationsby kan man på en god halv time cykle frem til Øster Hurup. 

Men lad os i stedet cykle nordpå – mod sognets hovedby Bælum.

Indtil 60´erne – fortæller byens “gamle” beboere – vrimlede det her med forretninger samt med flere mindre virksomheder. Allerede dengang havde Bælum ganske vist mistet sin status som Østhimmerlands hovedby – men byen var stadig et betydeligt handels- og uddannelsescentrum.

Jo, Bælum havde ikke alene sin folkeskole, men også sin ungdoms- og realskole. Sidstnævnte, som i øvrigt stortrives den dag i dag under navnet Østhimmerlands  Ungdomsskole, har en historie, som det er værd at genfortælle.

Det hele startede i 1884 med en mægtig skandale. Herredsfogeden for Hellum Herred Heinrich Christian Piehl Wöldike havde kontor her i Bælum. Det drejede sig om en vigtig person, for en herredsfoged var dengang det, der senere svarer til både politimester og dommer. Desværre kom hr. Wöldike til at forgribe sig på den offentlige kasse og endte i fængsel…
Læs mere her: Pietrocini.dk

Om Bælum

Kilde: Henrik Christensen/rebildøstklyngen.dk

Bælum er en by i det østlige Himmerland med ca. 750 indbyggere, beliggende 5 km nordøst for Terndrup og 16 km nord for Hadsund.

Bælum var tidligere valgsted i Bælumkredsen, der omfattede Østhimmerland fra Limfjorden til Mariager Fjord. Indtil 1915 måtte kredsens vælgere møde op på valgstedet på Bælum Torv for personligt at afgive deres stemme. Fra 1915-70 var Bælumkredsen en opstillingskreds.

Bælum fik station på Aalborg-Hadsund Jernbanen i år 1900 og var stationsby frem til 1969, hvor strækningen blev nedlagt. I dag er der anlagt cykelstier som følger den bevarede banestrækning fra Østergade mod nord til Bjerregårde og fra Stationsvej mod sydvest til Solbjerg Station.

Østhimmerlands Ungdomsskole, Bælum Ældrecenter og C.F. Nielsens Maskinfabrik er sammen med Bælum skole (0. – 9. klasse) byens største arbejdspladser. I 2016 etablerede byens borgere selv Bælums Butikshus. En helt ny og moderne bygning der nu huser Spar Købmanden, der tidligere lå på Torvet, og som nu er nedrevet.

I byen findes der flere meget aktive foreninger som f.eks. Idrætsforeningen (BSI), Bælum Borgerforening og KulturMøllen, der arrangerer koncerter i Bælum Skovpavillon, der er et forsamlingshus ejet af Bælum Borgerforeningen.

Bælum Skovpavillon ligger i den kommunalt ejede Sønderskov, hvor der er flere afmærkede vandreruter.

Nordvest for byen ligger Bælum Mølle. Vindmøllen og motorhuset er gennemrestaureret og vedligeholdes af Bælum Møllelaug. Herfra er der en fremragende udsigt ud over byens idrætsanlæg, der rummer både ny kunststofbane samt tennisbaner.
Læs mere her: Bælum Mølle

Der er ved Bælum Skole opført det nye ”Bælum Børneunivers”, der har afløst en utidssvarende børnehave i Skovhuse.

Bælum Kalenderen

 
KONTAKT


Lokalrådsmedlem Frank Jeppesen
 

 
FAKTABOKS 


✓ ca. 750 indbyggere  
✓ Rebild Kommune
✓ tidligere valgsted i Bælumkredsen 1915 – 1970
✓ lokalbane frem til 1969
✓ vindmølle fra ca. 1750

 
ANSVARLIG FOR SIDEN


Nicolai Niemann