Bælum og Solbjerg Kirker

Kirkerne og Sognegården

Bælum Kirke

Bælum kirke er fra ca. 1200.
Inventaret i kirken er blandt andet en lutheransk altertavle fra 1591 og en prædikestol fra 1615, samt en romansk døbefond. Kirkens stager er fra 1600 tallet.
Syd for kirken mellem våbenhus og kapel ses en romansk gravsten med linier og kors.
Ved korets sydside findes et kapel fra 1616, som er opført af Anna Krabbe – enke efter Erik Kaas til Vorgaard. Ligsten over de to samt hans anden hustru Berete Seefeld findes i kapellet.
Ved en istandsættelse af kirken i 1889-90 fandtes kalkmalerier, som dog atter blev tildækket.
Som en kuriositet kan det nævnes, at kirkens tårn er næsten lige så skævt som det mere berømte skæve tårn i Pisa.
Læs mere her: Bælum Kirke

Solbjerg Kirke

Middelalderkirke i granitkvadre beliggende ved gravhøj. I sengotisk tid er kirken forlænget 4,7 m. med genanvendt kvadremateriale og munkesten.
Altertavlen er højrenæssance-arbejde fra 1600 med billede fra 1724. Knæleskranke er smedejernsarbejde fra 1700 og samtidigt med malet baldakin over alter. Prædikestol fra samme tid. Romansk døbefont med glat kumme . Ved orglet et epitafium fra 1648 med fine adelsskjolde.
Altrets antependium er vævet arbejde fra 1977. I våbenhus opsatte kistebeslag fra tidl. gravhvælving under koret, samt kirkens gamle klokke fra 1200-tallet.
Læs mere her: Solbjerg Kirke

Bælum Sognegård

Menighedsrådene i Bælum og Solbjerg gør opmærksom på, at Sognegården kan benyttes til sammenkomster i forbindelse med kirkelige handlinger f.eks. mindehøjtidelighed efter en begravelse samt barnedåb og konfirmation – samt kulturelle begivenheder.
Pris for leje til begravelseskaffe kr. 500,00
Pris for leje til barnedåb, konfirmation o.l. kr. 1.000,00
Læs mere her: Sognegården

Bælum Kalenderen

 
BÆLUM KIRKE


Vestergade 2, 9574 Bælum
Sognepræst Inger Margrethe Andersen
Træffes ikke mandage
Kontakt menighedsråd og kirkens personale: her

 
SOLBJERG KIRKE


Kirkevej 1, Solbjerg, 9574 Bælum
Sognepræst Inger Margrethe Andersen
Træffes ikke mandage
Kontakt menighedsråd og kirkens personale: her

 
SOGNEGÅRDEN


Vestergade 2, 9574 Bælum
Udlejningsansvarlig Doris Sørensen


FAKTABOKS FOR BÆLUM KIRKE


✓ Bælum Kirke er fra 1200 tallet
✓ lutheransk altertavle fra 1591
✓ Danmarks skæveste kirketårn!
✓ smuk Sognegård tæt på kirken


FAKTABOKS FOR SOLBJERG  KIRKE


✓ Solbjerg Kirke er opført 1160 
✓ kirkeklokke er fra 1200 tallet
✓ kirkehøjen ligger 45m over havets overflade – sammen med ca. 60 andre høje i sognet

 
ANSVARLIG FOR SIDEN


Jeanette Larsen