🌬 BÆLUM MØLLE

              VIND I TRADITIONERNE

Mølles historie

Historien om den gamle Bælum Mølle

Om Bælum Mølle

Kilde: ukendt forfatter/baelum.dk

Lidt historie om Bælum Mølle.
Når man kommer ad vejen vestfra ind mod Bælum, umiddelbart før man når bygrænsen, vil man på venstre side kunne se et ret enestående og særpræget landskab bestående af nogle meget høje bakker med en bevoksning af lyng og nålebuske. Disse hedder i daglig tale Møllebakkerne og her er de to højeste punkter i Bælum sogn (ca. 60 meter over havet). Hejrebakken og Præstens Høj. Disse benævnelser er forlængst gået i glemmebogen, og spørger man idag en Bælum beboer om, hvor Hejrebakken og Præstens Høj ligger, vil vedkommende ikke kunne svare, idet de nu kun kendes som Møllebakkerne.

På den østligste bakke (Præstens Høj) ligger en af Nordjyllands smukkeste og bedst bevarede vindmøller Bælum Mølle, oftest kaldt den stolteste og videst synlige af alle Himmerlands møller, idet den i klart vejr kan ses fra samtlige sogne mellem Rold Skov og Kattegat.

Det bør også nævnes, at den vej, der fører op til møllen, er en rest af den gamle Aalborg-Hadsund landevej, som blev nævnt første gang i midten af 1400-tallet. Der findes flere steder på egnen rester af denne vej, som kun har været en hulvej med et par dybe hjulspor.

< id="aux-toggle-header-1841" class="aux-toggle-header toggle-header" tabindex="1841" role="tab" aria-controls="aux-toggle-content-1841" >Læs mere om Bælum Mølles historie

Ejere af Bælum Mølle gennem tiderne.
Bælum Mølle er en priviligeret vindmølle, der omkring 1750 blev opført på stedet af den daværende ejer af Vorgård, der ligger et par kilometer vest for Bælum by. Møllen blev sikkert opført for at afløse en vandmølle, der hed Nørgårds Vandmølle og lå i det lave område nord for Bælum. Man ved, at Nørgårds Vandmølle i lange perioder ikke kunne arbejde pga. vandmangel, og det har derfor været nødvendig at finde en afløser for denne.

Af gammelt skriftligt materiale fremgår det, at Bælum Mølle i 1767 blev kaldt Vorgårds Vejrmølle og blev beboet af Anders Christensen Møller. Året efter blev den solgt for 1200 rigsdaler til Testrup på Wiffertsholm, der igen i 1774 solgte den til Henrik Schou på Vorgård for 1400 rigsdaler. I skødet hedder det "hvilken mølle er oprejst i stedet for vandmøllerne Rismølle og Nørgårds Mølle". I 1782 blev møllen solgt til Jens Sørensen Kaas på Bælum Nørgård for 1550 rigsdaler, og siden har den været handlet mange gange mellem gårdene Vorgård og Nørgård.

Bælum-Solbjerg Kommune købte i 1875 Bælum Nørgård, og kommunen har siden da været ejer af møllen, som sammen med et mindre landbrug, der hørte til møllen, gennem årene har været bortforpagtet til forskellige møllere.

Den nuværende mølle er dog af nyere dato, idet den gamle stråtækte mølle blev ødelagt ved en brand kort efter århundredeskiftet, og en ny blev opført på grunden. Den nuværende Bælum Mølle er ca. 80 år gammel.

Arbejdet på Bælum Mølle
Bælum Mølle har været i drift op til ca. 1965, da den måtte indstille sit virke, idet der kun var to kunder tilbage, og dens forretningsmæssige grundlag var således lig nul.

Heldigvis lod man den stå fuldstændig intakt. Intet i møllen er fjernet, så i virkeligheden kan Bælum Mølle startes op igen. Møllens vinger blev dengang låst fast og rettet mod Bælum by, hvorfra den idag ses som et smukt gammelt vartegn for byen.

Bælum Mølle var i sine velmagtsdage en ret omfattende forretning, hvortil landmænd i mange miles omkreds kom kørende på hestevogn for at få korn malet. På travle dage kunne man ofte se en kø af hestekøretøjer på en snes stykker eller flere, ventende på at komme til møllens rampe. For at afvikle trafikken så gnidningsløst som muligt, havde man da også ensrettet færdsel, idet man kørte op omkring Bælum Højskole ad grusvejen langs Nørgårds skov, når man skulle til møllen, og ad en hulvej syd om Møllebakken, når man kørte derfra.

At være møller på Bælum Mølle var et hårdt job, idet han dagligt måtte slæbe de tunge kornsække.

Arbejdstiden var også lang, da produktionen jo i bogstavelig forstand afhang af vejret. Havde der været en længere periode uden vind, hobede store mængder korn sig op, og når det så blæste, måtte mølleren ofte arbejde i møllen både dag og nat for at indhente det forsømte.

Det var dog en fast tradition, at man ikke arbejdede om søndagen. På alle søn- og helligdage blev møllen stoppet og vendt i retning af Bælum kirke.

Møllevingerne blev sat i kors, som man kaldte det, dvs. at møllens vinger blev stillet sådan, at den ene stod lodret og den anden vandret, så de tilsammen dannede korsets tegn. Dette blev overholdt meget strengt, indtil møllen blev nedlagt.

Besøg på Bælum Mølle
Kommer man som turist til Bælum, er møllen absolut et besøg værd. Man finder op til møllen ved at dreje ind ad vejen ved Bælum Skole og fortsætte lige ud - ad grusvejen der fører direkte til møllen.

Bælum Kalenderen

 
KONTAKT 


Fmd. Henrik Christensen

 
WEBADRESSER 
FAKTABOKS


✓ 1750: blev Bælum Mølle opført
✓ 1767: solgt for 1200 rigsdaler
✓ 1875: købte kommunen Nørgård og dermed også møllen
✓ 1965: indstillede møllen sit virke

 
ANSVARLIG FOR SIDEN


N J Jørgensen