🌬 BÆLUM MØLLE

              VIND I TRADITIONERNE

Mølles historie

Historien om den gamle Bælum Mølle

Om Bælum Mølle

Kilde: ukendt forfatter/baelum.dk

Lidt historie om Bælum Mølle.
Når man kommer ad vejen vestfra ind mod Bælum, umiddelbart før man når bygrænsen, vil man på venstre side kunne se et ret enestående og særpræget landskab bestående af nogle meget høje bakker med en bevoksning af lyng og nålebuske. Disse hedder i daglig tale Møllebakkerne og her er de to højeste punkter i Bælum sogn (ca. 60 meter over havet). Hejrebakken og Præstens Høj. Disse benævnelser er forlængst gået i glemmebogen, og spørger man idag en Bælum beboer om, hvor Hejrebakken og Præstens Høj ligger, vil vedkommende ikke kunne svare, idet de nu kun kendes som Møllebakkerne.

På den østligste bakke (Præstens Høj) ligger en af Nordjyllands smukkeste og bedst bevarede vindmøller Bælum Mølle, oftest kaldt den stolteste og videst synlige af alle Himmerlands møller, idet den i klart vejr kan ses fra samtlige sogne mellem Rold Skov og Kattegat.

Det bør også nævnes, at den vej, der fører op til møllen, er en rest af den gamle Aalborg-Hadsund landevej, som blev nævnt første gang i midten af 1400-tallet. Der findes flere steder på egnen rester af denne vej, som kun har været en hulvej med et par dybe hjulspor.

Bælum Kalenderen

 
KONTAKT 


Fmd. Henrik Christensen

 
WEBADRESSER 
FAKTABOKS


✓ 1750: blev Bælum Mølle opført
✓ 1767: solgt for 1200 rigsdaler
✓ 1875: købte kommunen Nørgård og dermed også møllen
✓ 1965: indstillede møllen sit virke

 
ANSVARLIG FOR SIDEN


N J Jørgensen