Bælum Ældrecenter Møllevangen

Læs om alle fordelene ved at bo på byens plejehjem

Mange fordele i Bælum

Kilde: Bælum Ældrecenter Møllevangen/plejehjemsoversigten.dk

Omgivelser
Bælum Ældrecenter er beliggende i udkanten af Bælum i dejlige naturskønne omgivelser med udsigt til Bælum Mølle. Der er fælles terrasse tilknyttet hver boenhed og dejlige lukkede gårdhaver med adgang til frugttræer og buske.

Vores vision
Med borgeren i centrum har vi attraktive arbejdspladser med attraktive medarbejdere, hvor vi danner rammen om et sundt og godt liv hele livet.

Vores mål
Med borgeren i centrum vil vi medvirke til at skabe livskvalitet for den enkelte, og vi har fokus på:

Selvbestemmelse
At borgeren er selvbestemmende i sit eget liv – vi respekterer individet og den enkeltes behov.

Rehabilitering
At de ressourcer, den enkelte har, bringes i spil – vi har fokus på rehabilitering
og selvhjulpenhed som vejen mod en bedre trivsel og øget livskvalitet.

Det gode liv
At medarbejderne understøtter borgeren i det gode liv – vi er nærværende og ansvarlige. Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang med fokus på høj faglighed.

Innovation
At vi er omstillingsparate og innovative. Vi er klar til at møde de fremtidige udfordringer og den øgede kompleksitet i opgaveporteføljen.

Samarbejde med frivillige
At vi i samspil med frivillige og andre samarbejdspartnere skaber samvær til
glæde for borgerne. 
Læs mere her: Bælum Ældrecenter.

Bælum Kalenderen

 
KONTAKT 


Bælum Ældrecenter Møllevangen
Møllevangen 1, 9574 Bælum
Leder: Conny Fåborg Christensen
Mail: icfch@rebild.dk

 

 
FAKTABOKS


✓ 30 boliger
✓ 30 beboere
✓ 100m til indkøb
✓ 400m til Bælum Kirke
✓ 30 km fra Aalborg og 15 km til Hadsund
✓ beliggende i naturskønt område

 
ANSVARLIG FOR SIDEN


Jeanette Larsen