Ordet “skole” sætter mange tanker og følelser i gang hos os mennesker. Alle vi voksne har på et tidspunkt i livet gået i skole og mindes skoletiden med stor glæde – eller måske med mindre glæde. Men en ting er helt sikker, vi har alle en mening om skolen – både dengang og ikke mindst i dag. Det gælder også byens skole her i Bælum. Og det samme gør sig gældende i både Blenstrup og Terndrup samt det ganske land. Og er det ikke skønt at leve i et land, hvor vi frit kan udveksle meninger og holdninger om ting, der vedkommer og interesserer os dybt.

Bælum Skole (som var dens navn i gamle dage) var også truet for en del år siden. Truet på den måde, at et flertal i det daværende byråd i Skørping Kommune ønskede at flytte overbygningen (8.- 10. kl.) til Terndrup Skole. En samling af initiativrige folk fra hele kommunes mindre landsbysamfund sluttede sig sammen og lavede en plan for, hvordan man kunne imødegå denne negative beslutning om nedskalering af kommunens landsbyskoler.

Resultat blev, at den daværende kommunalbestyrelse i sidste øjeblik lykkeligvis ændrede holdning, og Bælum Skole bevarede dermed sin status som en skole med fuld overbygning.

Nøgleordene for dette resultat var først og fremmest: sammenhold og enighed! Uden dette sammenhold på tværs af kommunens landsbyer ville man aldrig være nået i mål. I denne plangruppe blev det fremhævet, hvor vigtig en fælles forståelse for sammenhold var frem for individuel egoisme, som med stor sikkerhed ville have ført til et fatalt resultat. Desuden var gruppen meget bevidst om, at her drejede det sig først og fremmest om elevernes tarv (og så skal jeg ellers spare læseren for mere old school snak!).

KILDEN/Bælum Skole er igen truet af omfattende ændringer. Stort set samme fremgangsmåde som tidligere. Denne gang er det 7. – 9. kl. der skal på rejse til Terndrup Skole.

Er situationen så den samme som for år tilbage? Nej, vel ikke helt. Når man i dag ser på tallene for skolens elevtal fremskrevet til 2026/27, er det bestemt ikke hyggeligt læsning. Nedgang år efter år i elevtallet. Hvorfor så denne markante nedgang? Forslag: 1. mange forældre har flyttet deres barn/børn til andre skoler. 2. Indbyggertallet for Bælum by falder – alene fra 2019 til 2020 med 30 personer (tal fra Rebild Kommune den 3/2 2021). 3. Bælum er på vej til at huse flere og flere ældre borgere. 4. Tilflytning af børnefamilier er begrænset. 5. ?.

Denne negative udvikling i elevtallet kan forhåbentlig vendes. Men det kræver et fast sammenhold og enighed blandt landsbyens borgere. Jeg vil derfor opfordre til, at de politiske partier straks kommer på banen – som allerede er sket for Konservative og Venstre (læs her Bente Søgaards indlæg om KILDEN/Bælum Skole på Bente Søgaards Facebook). Desuden mangler jeg også at høre fra Bælum Lokalråd og Bælum Borgerforening, som passende kunne koordinere og planlægge en samlet indsats for KILDEN/Bælum Skole i den kommende tid.

Corona er en ubehagelig medspiller i denne skolestruktur-proces. Videosamtaler kan være en nødvendighed i disse tider, men kan aldrig erstatte et ivrigt og engageret borgermøde, hvor debatten florerer i højeste potens. Sådan et borgermøde mangler for nuværende og kunne passende arrangeres af fx Bælum Lokalråd, når Coronaen er kommet på behørig afstand.

Bestyrelsen for KILDEN har opstillet følgende tre scenarier:
Scenarie 1: Fastholdelse af den nuværende struktur på to matrikler (Bælum og Terndrup)
Scenarie 2: Sammenlægge udskolingen på én matrikel – Bælum.
Scenarie 3: Sammenlægge udskolingen på én matrikel – Terndrup
Scenarie 4: Bente Søgaard: “Kunne der være fremtidspotentiale i et helt 4 scenarie – nemlig at samle udskolingen på én matrikel – fx Bælum og have indskolingen i Terndrup og Blenstrup?”
OBS! Det er bestyrelsens anbefaling, at Kildens udskoling fra skoleåret 2021/22 samles i Terndrup. (altså scenarie 3).

Tilføjelse den 4. febr.: det undrer mig såre, at der ikke tidligere har været en massiv information om denne drastiske strukturændring for byens skole – fx her på Facebook. Eller er det måske noget, der er smuttet forbi mine svage øjne?

Er det en selvfølge, at vi skal have en skole i Bælum. Overhovedet ikke! Og det er heller ikke en selvfølge, at vi skal have: SPAR Købmand, Bælum Hallen, Bælum Skovpavillon, Bælum Ældrecenter, Østhimmerlands Ungdomsskole, foreninger og frivillige mm. Men jeg vil nødig undvære dem, da de er en del af helheden i vores landsbysamfund. Begynder man først at ændre på en skoles struktur, er der ikke langt til at nedlægge skolen/afdelingen uden de store problemer. Mere end 60 skoler er gennem de seneste år blevet nedlagt her i Nordjylland til stor ulempe for mange lokalsamfund. Derfor bør vi sammen kæmpe for bevarelsen af dette skønne lille lokalsamfund til glæde byens borgere – og elever.

Og til sidst. Jeg ved godt, at Børne- og Familieudvalget har møde i aften (3/2, 2021) og punkt 21: “Behandling af forslag om at samle udskolingen i Kilden”. Så nogle vil måske mene, at jeg er for sent ude med at pipe. Måske er jeg det. Men så læs lige Bente Søgaards indlæg om KILDEN/Bælum Skole på Bente Søgaard Facebook. Bente Søgaard skriver her bla. i sit indlæg følgende: “Vi har drøftet dette i vores V-gruppe, og der er bred enighed om, at der er rigtigt mange spørgsmål, der skal besvares, før der kan træffes en så altafgørende beslutning for vores skoler og lokalsamfund”. Så måske er det alligevel en vej videre (NJ kommentar)?

Til sidst vil jeg blot udtrykke mit håb, om, at Børne- og Familieudvalget/Byrådet vil udskyde deres beslutning til efter kommunalvalget den 16. november, 2021, så friske øjne endnu engang kan se på skolestrukturen her i Rebild Kommune.

Det var mange ord herfra – så er lidt i tvivl om du er nået hertil 🙂

Med venlig hilsen
Nils Jørn Jørgensen, Bælum

Anstændig tone!

Når du skriver et indlæg eller deltager i debatten på 9574.dk, så er der nogle regler, som vi beder dig overholde.
På den måde sikrer vi os, at vi får en god og konstruktiv debat i en god tone, hvor vi tager hensyn til hinanden og vores forskellige holdninger, så alle kan være med. Læs om reglerne her: anstændig tone!

Seneste indlæg

Bliv Gå-Vært

Kan du sige ja til følgende:– Jeg kan godt lide at møde nye mennesker– Jeg elsker at gå ture

Læs mere »

Husk den anstændige tone i din kommentar!

Læs mere her

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *