Bælum Lokalråd opfordrer til sammenhold omkring skolen i Rebild Øst.

Bælum Lokalråd opfordrer til sammenhold omkring skolen i Rebild Øst.

Skolerne i Blenstrup, Bælum og Terndrup mangler børn. Både nyfødte og de elever der i de sidste år er taget ud af skoledistriktet. Det har tvunget Kildens bestyrelse til handling, for at sikre en pædagogisk forsvarlig løsning, og her har Kildens bestyrelse valgt, at pege på at samle udskolingen i Terndrup.

I Bælum Lokalråd er man af den opfattelse, at stopper tilretningen ikke her, er det svært at tale om et samarbejde mellem distrikterne. Resultatet vil så snarere være starten på en afvikling af Bælum Skole, hvilket vi hverken vil eller kan acceptere. Der er brug for nytænkning, der kan skabe udvikling og ikke afvikling i Rebild Øst. Det vil klæde politikerne i byrådet at præsentere en samlet plan for skolestrukturen i Rebild Øst, inden der bliver truffet endelige beslutninger om yderligere tiltag. Dette bør ske i god tid inden kommunalvalget til november. Her ønsker Bælum Lokalråd at deltage, som en vigtig sparringspartner for byrådet.

Det er vores opfattelse, at skal Rebild Øst være et vækstområde og være attraktivt for borgerne i området samt at kunne tiltrække tilflyttere, er det bydende nødvendigt, at kunne tilbyde tidssvarende og gode rammer for undervisningen.

I Bælum er vi parate til fortsat at indgå i en dialog med politikerne, skolen og Kildens bestyrelse, så vi kan få vished for, at der også fremover findes en skole i vores del af kommunen af høj kvalitet.

Anstændig tone!

Når du skriver et indlæg eller deltager i debatten på 9574.dk, så er der nogle regler, som vi beder dig overholde.
På den måde sikrer vi os, at vi får en god og konstruktiv debat i en god tone, hvor vi tager hensyn til hinanden og vores forskellige holdninger, så alle kan være med. Læs om reglerne her: anstændig tone!

Seneste indlæg

BORGERMØDE

Mandag den 7. juni i Skovpavillonen Kl. 19.00 – 21.00 Kommuneplanen 2021 – 33 for Rebild kommune er sendt

Læs mere »

Husk den anstændige tone i din kommentar!

Læs mere her

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *