Vedtægter

Her kan du læse om Bælum Varmeværks vedtægter

Vedtægter for Bælum Varmeværk

Her kan du downloade Bælum Varmeværks vedtægter vedtaget i 2007:

 
KONTAKT


Bælum Varmeværk
Grønnegade 4, 9574 Bælum
Formand
Fmd. Søren Bertelsen
Driftsleder
Driftsleder Kenneth Jensen
Driftsassistent
Driftsass. Klaus Scheel-Poulsen

 
WEB-ADRESSER


Dansk Fjernvarme

 
FAKTABOKS


✓ 348 forbrugere
✓ Bælum opvarmes med solvarme og naturgas

 
ANSVARLIG FOR SIDEN


Erik Lassen