Driftsforstyrelser

Driftsforstyrelser under Bælum Varmeværk

Meddel venligst ukendte driftsforstyrelser til Bælum Varmeværk

Kloakering er i fuld gang flere steder i byen. Dette kan komme til at medføre udskiftning af varmerør, hvis dette skønnes nødvendigt.

 
KONTAKT


Bælum Varmeværk
Grønnegade 4, 9574 Bælum
Formand
Fmd. Søren Bertelsen
Driftsleder
Driftsleder Kenneth Jensen
Driftsassistent
Driftsass. Klaus Scheel-Poulsen

 
WEB-ADRESSER


Dansk Fjernvarme

 
FAKTABOKS


✓ 348 forbrugere
✓ Bælum opvarmes med solvarme og naturgas

 
ANSVARLIG FOR SIDEN


Erik Lassen