Flagallé

Flaglauget står for flagallé til særlige lejligheder

Flaglauget

Opsætning af flagallé 🇩🇰
Flaglauget er et selvstændigt udvalg, som har bestået i adskillige årtier. Lauget sætter flag op gennem byen påskedag, pinsedag og de to konfirmationsdage, samt i enkelte andre tilfælde i dele af byen ved bestemte lejligheder.

Lej flaglauget 🇩🇰
Lauget kan lejes til at sætte flagallé op gennem skoven ned til Bælum Skovpavillon i forbindelse med udlejning af denne.
Pris herfor er 500,- kr. Kontakt Gitte Grønhøj Olesen

Opsætning af julebelysning 🇩🇰
Lauget står desuden for julebelysningen gennem byen i december måned. Opsætning af julebelysning sker lørdag før 1. søndag i advent og nedtages igen omkring nytår.

Lauget sørger selv for vedligehold af såvel flag, flagstænger som julebelysningen.

 
KONTAKT 


Flagalléansvarlig: Bælum Flaglaug
Gitte Grønhøj Olesen

 
FAKTABOKS


✓ flagallé til påske og pinse
✓ flagallé de to konfirmationsdage
✓ flagallé kan bestilles (via Bælum Borgerforening)
✓ julebelysning i december

 
ANSVARLIG FOR SIDEN


Anni Holland Rix